Deze pagina bevat een animatie die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de animatie te kunnen bekijken.

Je kunt dus één eigenschap met verschillende symbolen beschrijven. Maar daarnaast kun je aan de personen natuurlijk ook nog verschillende eigenschappen toekennen. Zojuist hebben we symbolen toegekend op grond van hun geslacht, maar dat zou ook kunnen op grond van hun lengte.

We hebben zo de eigenschap lengte in symbolen uitgedrukt. Die symbolen zijn in dit geval getallen. Ook de eigenschap leeftijd is in getallen uit te drukken.