Cijfer docent zonder cursus Cijfer docent met cursus I Cijfer docent met cursus I en II Totaal
8 6 7
6 9 9
5 9 8
7 6 9
5 7 7
5 7 9
6 7 7
6 5 8
Som 48 56 64 168
Gemiddelde 6 7 8 7
Aantal cases 8 8 8 24

Stel dat een instelling voor hoger onderwijs wil nagaan of de cursus 'lesgeven in het engels', die speciaal voor een aantal docenten is georganiseerd, daadwerkelijk effect heeft gehad. Er worden drie groepen onderscheiden. De docenten zijn at random aan de groepen toegewezen. Er is één groep docenten die de cursus niet gedaan heeft, één groep die de cursus 'lesgeven in het engels' (cursus I) heeft gevolgd en een groep die èn deze cursus gedaan heeft èn de vervolgcursus 'lesgeven in het engels II' gedaan heeft (cursus I en II). Aan studenten is gevraagd om de kwaliteiten van hun docent in het lesgeven in het engels uit te drukken in een cijfer (van 1 tot 10). Dit zijn de resultaten:

Bestaat er een significant verschil (bij een significantieniveau van 5 %) in kwaliteiten van docenten door de cursus(sen) die zij al dan niet gevolgd hebben?

NB. Eindresultaat afronden op twee decimalen.

De Tussenvariantie is 8, de Binnenvariantie is 1,33 en F is 6.

Bestaat er een significant verschil (bij een significantieniveau van 5 %) in leidinggevende kwaliteiten van manager door de cursus(sen) die zij al dan niet gevolgd hebben?