]> oefeningen Toetsen (2/33) · Dr.Stat

Bij de hypothesetoetsingstheorie volgens Neyman en Pearson is de onbetrouwbaarheid van een toets de kans op: