Een huwelijkstaart moet door het echtpaar om beurten in 8 gelijke stukjes gesneden worden. Het aantal vrijheidsgraden bij deze opdeling van de taart is: