Bij de correlatie- en regressieanalyse is sprake van kwadratensommen. Welke van de onderstaande uitspraken is waar