Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

opleiding stakingsbereid frequentie
laag niet 198
laag wel 72
hoog niet 90
hoog wel 180
540

Is het waar dat mensen met een hoge opleiding eerder geneigd zijn om het stakingsmiddel te gebruiken dan mensen met een lage opleiding? Om dit na te gaan werd er een representatieve steekproef van 540 vakbondsleden getrokken. Deze mensen werd gevraagd naar hun bereidheid om in het geval van een arbeidsconflict desnoods te staken om hun belangen te realiseren. Tevens werd gevraagd naar de opleiding die ze hadden genoten.

Beide waarnemingsresultaten werden gedichotomiseerd tot respectievelijk 'wel of niet stakingsbereid' en 'hoge of lage opleiding'. De gegevens staan in de tabel hiernaast. De onderzoekers vermoeden dat er geen direct causaal verband is tussen 'opleiding' en 'stakingsbereidheid', maar dat een andere variabele nog een rol speelt, nl. de variabele 'mate waarin men geïnformeerd is over het betreffende conflict' (gedichotomiseerd tot 'goed' en 'slecht'). Ze veronderstellen dat mensen met een hoge opleiding over het algemeen beter geïnformeerd zijn over de 'ins en outs' van een conflict dan mensen die een lage opleiding hebben. En doordat ze beter geïnformeerd zijn zullen ze eerder bereid zijn te gaan staken dan de anderen.

Deze theorie is in nevenstaand schema weergegeven. Welke is de juiste?