De gemeenteraad in universiteitsstad Y is bezorgd over het teruglopende aantal studenten dat voor haar opleiding voor deze stad kiest. Er zijn aanwijzingen dat dit onder andere komt door een gebrek aan op studentgerichte voorzieningen, zoals een bruisend uitgaansleven. De gemeenteraad vraagt om een onderzoek. Voor dit onderzoek worden 100 eindexamenleerlingen ondervraagd. Als een dergelijke steekproef, bestaande uit 100 waarnemingen, wordt getrokken uit een normaalverdeelde populatie