Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

De resultaten van het onderzoek worden in een frequentieverdeling weergegeven. De gevonden frequentieverdeling kan dan vergeleken worden met de kansverdeling die de onderzoeker veronderstelt. Het verschil tussen beide verdelingen is een maat voor de juistheid van het model.