]> Rangnummers (2/70) · Dr.Stat

Zowel de rangtekentoets als de toets van Wilcoxon toetsen de ligging van de populatieverdeling: het gaat om toetsen met betrekking tot de centrummaat.

Je kent misschien al de t-toets, die in soortgelijke situaties wordt gebruikt. De rangtekentoets is een toets voor één gemiddelde, en is te vergelijken met de t-toets voor één gemiddelde, de toets van Wilcoxon is een toets voor twee gemiddelden, en is te vergelijken met de t-toets voor twee gemiddelden. Het verschil is dat de toetsen hier op rangnummers worden uitgevoerd.