]> Schatten (2/81) · Dr.Stat

Deze pagina bevat een afbeelding die niet weergegeven kan worden omdat er geen recente versie van de Flash Plugin aanwezig is. Installeer de Macromedia Flash Player om de afbeelding te kunnen bekijken.

Wat is nu precies een schatter? Een bruikbare omschrijving is deze: een schatter is een steekproeffunctie die gebruikt wordt om een onbekende parameter in de populatie te schatten uit de waarnemingen in een steekproef. Een voorbeeld van een ‘steekproeffunctie’ is X¯. Voor de berekening van X¯ wordt de som van alle waarden gedeeld door het aantal waarnemingen.

Je krijgt nu aan de hand van wat voorbeelden eerst eens te zien wat er allemaal van belang is bij schattingen.